Pause


Vi velger i år å dele arrangementet i 2 for å forenkle parkeringen for foreldre og foresatte. 


Mellom klokken 13:55 og klokken 14:45 ønsker vi, så godt det lar seg gjøre, å tømme hallen før vi fyller den igjen for del 2. 


Dette gjør vi  fordi det dessverre ikke er nok parkeringsplasser rundt Bjørnholt skoleParkering


Det er anledning til å parkere på oppmerkede plasser ved Bjørnholt skole. 

I tillegg har vi fått lov til å parkere både ved, og i skolegården til, Seterbråten skole samt at vi kan bruke parkeringen til Bjørndal Idrettsforening. 


Begge deler er 15-20 min å gå fra konkurransearenaen. 


Dere vil bli dirigert til riktig parkeringsplass ved ankomst


Parkering koster 50,-